Ay: Ağustos 2015

Genel GÜNCEL

Medeniyetimizin İhyası -2 (Takvim ve Ölçüler)

Günlerin, mevsimlerin ve yılların oluşumu elbette kainattaki belli bir düzenden oluşmaktadır. Ayın, güneşin, dünyanın dönüşlerine göre oluşan bu döngülerin teknik detaylarını ilim adamları ortaya koymuşlardır. Bunların günlük hayatta kullanımları olan gün isimleri, aylar ve ay isimleri ile yılların numaralandırılması ise insanların isimlendirmeleri […]

EĞİTİM

Medeniyetimizin İhyası -1 (Lisan ve Kelimeler)

Dilimiz en temel iletişim aracımızdır. İnsanı diğer mahlukattan ayıran en gelişmiş temel iletişim aracı da diyebiliriz. Dil derken lisanı kastediyoruz ve görüldüğü üzere “dil” kelimesi aynı zamanda bedenimizde, ağzımızın içindeki bir uzvu da ifade ettiği içindir ki buradaki ifade kaymaları anlamı muğlaklaştırabiliyor. […]