Monthly Archives: Mayıs 2015

Fuzûlî’den Gazel

Bende mecnundan füzun aşıklık istidadı var Aşık-ı sadık benem mecnunun ancak adı var   Kıl tefahür kim senin hem var ben tek aşıkın Leylanin mecnunu şirinin eğer ferhadı var   Ehl-i temkinem beni benzetme ey gül bülbüle Derde sabrı yok anın her lahza bin feryadı var   Öyle bed-halem ki ahvalim görende şad olur Her kimin kim dehr cevrinden dil-i …

Devamını Oku »

Necati hasta mı?

“Hayırdır Necati ne oldu?” “Yolda anlatırım ben sana” derken bir taraftan da yuvarladığı röntgen filmini ceketinin cebine koyuyordu. Alelacele otoparka çıkıp arabaya bindikleri gibi çıktılar. Eşref hiçbir şey anlamamış Necati’nin söze girmesini bekliyordu. “Hadi ama anlatmayacak mısın? Niye apar topar çıktık. Ne gördün içeride.” Necati yuvarlayıp cebine koyduğu röntgen filmini çıkartıp güneşe tutarak: “Abi güya benim çekimim hatalı olmuş dediler …

Devamını Oku »

Fuzuli’den Gazel

Hâsılım yoh ser-i kûyunda belâdan gayrı Garazım yoh reh-i aşkında fenâdan gayrı   Ney-i bezm-i gamem ey âh ne bulsan yele ver Oda yanmış kuru cismimde hevâdan gayrı   Yetti bîkesliğim ol gaayete kim çevremde Kimse yoh çevrile girdâb-ı belâdan gayrı   Ne yanar kimse bana âteş-i dilden özge Ne açar kimse kapım bâd-i sebâdan gayrı   Bezm-i aşk içre …

Devamını Oku »

Koruyamadığımız Çocuklarımız

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’mız birçok sosyal hizmeti yönetiyor. Yaşlılar, kadınlar, dezavantajlı gruplar bu bakanlığın gündeminde yer alır. Çocuk hizmetleri de bir genel müdürlük seviyesinde teşkilatlanmış bir birimidir bu bakanlığın. Aslını sorarsanız önceden “Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu” olan bu birim aile bakanlığının gündem olarak da kadro olarak da temellerini oluşturur. Aile Bakanlığı’nın en “hassas” konularından ikisi kadın ve …

Devamını Oku »

Dergiler Arasında

Edebiyat dergileri hemhal olduk bugün. Edebiyat meftunları için iki güzel dergi:   Bu da Karabatak

Devamını Oku »

Dert edinmek

Birşeyleri kendilerine dert edinenler çoğaldıkça toplumsal dertlerimiz azalacaktır şüphesiz. Çağın veba niteliğindeki hastalıklarından biri bencilliktir. Bazı klişe sözler vardır ki söylenince herkes aynı fikirdeymiş gibi tavır alır. Örnek mi? “Bana değmeyen yılan bin yaşasın.” sözünün yanlışlığını herkes söylemez mi? Yok ben aynen böyle düşünüyorum diyen kimseyi görmedim. Amaaa… Kalabalık bir kaldırımda yürürken yerde yatan birini gördüğünde hiç kimse yanına gidip …

Devamını Oku »

Necati’ye ne oldu?

Eşref burada söze karıştı: “Ferit sen mesajı SSL ile kendi kriptomuz üzerinden gönderdiğinden emin misin?” “Evet kesinlikle eminim çünkü bürodan gönderdim.” “O zaman buradaki terslik nerede? Selim önündeki dosyadan başını kaldırarak: “Abi telefondan en son Kızılay’da sinyal alınmış diyor Servet. Peki bize ve sisteme mailleri nasıl göndermiş gece yarısı?” “Necati Beyin cep bilgisayarında dahili GPRS modemi var.” dedi Servet. Cep …

Devamını Oku »

Fuzuli’den münacaat

Yâ Rab hemîşe et lutfunu reh-nümâ mana Gösterme ol tarîki ki gitmez sana mana Kat’eyle âşinâluğum andan ki gayrdur Ancak öz âşinâlarun et âşinâ mana Bir yolda sâbit et kadem-i i’tibârumı Kim reh-ber-i şerî’at ola muktedâ mana Yok mende bir amel sana şâyeste ah eger A’mâlüme göre vere adlün cezâ mana Havf-i hatâda muztaribem var ümîd kim Lutfun vere beşâret-i …

Devamını Oku »

Sufi Psikolojisi

Sufi Psikolojisi Yayına Hazırlayan: Kemal Sayar Yayınevi: Timaş Size tanıtacağım bu eser Kemal Sayar’ın konuyla ilgili makaleleri biraraya getirdiği bir derleme çalışması. Kitapta  Kemal Sayar, Enis A. Sheikh, A. Reza Arasteh, Muhammed Ecmel, Muhammed Shafii, Arthur Deikman, Don Weiner, Muhammed Shaalan, Katherine Pratt Ewing ve William C. Chittick’in birer makalesi yer alıyor. Konuyla ilgili olarak Sayar önsözde şunları kaleme almış: …

Devamını Oku »

Yaş meselesi

Hangi yaştakiler çocuk, hangi yaş yolun yarısı, hangi yaş ihtiyar? “Rüşt” diye bir kavram var. İnsanın reşit olması yani kendi kararını verebilir hale gelmesi anlamındadır bu. Bu kavramın bir dini tarafı var, bir de hukuki anlamı var. 2015 yılında Türkiye’de yürürlükte olan yasalara göre bir insan ancak 18 yaşında reşit olabiliyor. Yani 18 yaşından küçük olanlar kendi başlarına karar vermiyorlar. …

Devamını Oku »