Ay: Mayıs 2015

Alıntı ŞİİR

Fuzûlî’den Gazel

Bende mecnundan füzun aşıklık istidadı var Aşık-ı sadık benem mecnunun ancak adı var   Kıl tefahür kim senin hem var ben tek aşıkın Leylanin mecnunu şirinin eğer ferhadı var   Ehl-i temkinem beni benzetme ey gül bülbüle Derde sabrı yok anın her […]

Alıntı Kitap

Necati hasta mı?

“Hayırdır Necati ne oldu?” “Yolda anlatırım ben sana” derken bir taraftan da yuvarladığı röntgen filmini ceketinin cebine koyuyordu. Alelacele otoparka çıkıp arabaya bindikleri gibi çıktılar. Eşref hiçbir şey anlamamış Necati’nin söze girmesini bekliyordu. “Hadi ama anlatmayacak mısın? Niye apar topar çıktık. Ne […]

Alıntı ŞİİR

Fuzuli’den Gazel

Hâsılım yoh ser-i kûyunda belâdan gayrı Garazım yoh reh-i aşkında fenâdan gayrı   Ney-i bezm-i gamem ey âh ne bulsan yele ver Oda yanmış kuru cismimde hevâdan gayrı   Yetti bîkesliğim ol gaayete kim çevremde Kimse yoh çevrile girdâb-ı belâdan gayrı   […]

GÜNCEL

Koruyamadığımız Çocuklarımız

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’mız birçok sosyal hizmeti yönetiyor. Yaşlılar, kadınlar, dezavantajlı gruplar bu bakanlığın gündeminde yer alır. Çocuk hizmetleri de bir genel müdürlük seviyesinde teşkilatlanmış bir birimidir bu bakanlığın. Aslını sorarsanız önceden “Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu” olan bu birim […]

GÜNCEL

Dert edinmek

Birşeyleri kendilerine dert edinenler çoğaldıkça toplumsal dertlerimiz azalacaktır şüphesiz. Çağın veba niteliğindeki hastalıklarından biri bencilliktir. Bazı klişe sözler vardır ki söylenince herkes aynı fikirdeymiş gibi tavır alır. Örnek mi? “Bana değmeyen yılan bin yaşasın.” sözünün yanlışlığını herkes söylemez mi? Yok ben aynen […]

Alıntı Kitap

Necati’ye ne oldu?

Eşref burada söze karıştı: “Ferit sen mesajı SSL ile kendi kriptomuz üzerinden gönderdiğinden emin misin?” “Evet kesinlikle eminim çünkü bürodan gönderdim.” “O zaman buradaki terslik nerede? Selim önündeki dosyadan başını kaldırarak: “Abi telefondan en son Kızılay’da sinyal alınmış diyor Servet. Peki bize […]

Alıntı ŞİİR

Fuzuli’den münacaat

Yâ Rab hemîşe et lutfunu reh-nümâ mana Gösterme ol tarîki ki gitmez sana mana Kat’eyle âşinâluğum andan ki gayrdur Ancak öz âşinâlarun et âşinâ mana Bir yolda sâbit et kadem-i i’tibârumı Kim reh-ber-i şerî’at ola muktedâ mana Yok mende bir amel sana […]

Alıntı Kitap

Sufi Psikolojisi

Sufi Psikolojisi Yayına Hazırlayan: Kemal Sayar Yayınevi: Timaş Size tanıtacağım bu eser Kemal Sayar’ın konuyla ilgili makaleleri biraraya getirdiği bir derleme çalışması. Kitapta  Kemal Sayar, Enis A. Sheikh, A. Reza Arasteh, Muhammed Ecmel, Muhammed Shafii, Arthur Deikman, Don Weiner, Muhammed Shaalan, Katherine […]

GÜNCEL

Yaş meselesi

Hangi yaştakiler çocuk, hangi yaş yolun yarısı, hangi yaş ihtiyar? “Rüşt” diye bir kavram var. İnsanın reşit olması yani kendi kararını verebilir hale gelmesi anlamındadır bu. Bu kavramın bir dini tarafı var, bir de hukuki anlamı var. 2015 yılında Türkiye’de yürürlükte olan […]