sufi_psikoloji_2037

Sufi Psikolojisi

Yayına Hazırlayan: Kemal Sayar

Yayınevi: Timaş

Size tanıtacağım bu eser Kemal Sayar’ın konuyla ilgili makaleleri biraraya getirdiği bir derleme çalışması. Kitapta  Kemal Sayar, Enis A. Sheikh, A. Reza Arasteh, Muhammed Ecmel, Muhammed Shafii, Arthur Deikman, Don Weiner, Muhammed Shaalan, Katherine Pratt Ewing ve William C. Chittick’in birer makalesi yer alıyor.

Konuyla ilgili olarak Sayar önsözde şunları kaleme almış:

“Bu kitabı oluşturan makalelerin müellifleri, konuyla ilmi düzeyde ilgilenen, sahasında uzmanlaşmış kişilerdir….

Bu kitabı oluşturan makalelerin İngilizce yayınlanmış eserlerden alınmış olması da ayrıca calib-i dikkat olsa gerektir. Mesnevi’nin yazıldığı topraklarda yaşayan insanlar olarak, kendi kültürel değerlerimize karşı biraz daha vefalı olmamız gerekmez miydi? Sufi mesellerini pskoterapinin mihveri yapan, Mesnevi hikayelerini tedavide metafor olarak kullanan yöntemler, yine Batı dünyasında karşımıza çıkıyor. Tuhaf olan, bu topraklarda yeşeren ve bizim izini yitirdiğimiz bilgeliğe şimdi Batının dolayımında rastlıyor olmamızdır.”

Fazla söze ne hacet. Okunası bir güzel eser olmuş.

Recommended Posts

Ravza-i Mutahhara. Hz. Muhammedin Kabri
Alıntı ŞİİR

Mevlid-i Nebi Kutlu Olsun

Sakın terk-i edebden kûy-ı mahbûb-ı Hudâ’dır buNazargâh-ı İlâhî’dir Makâm-ı Mustafâ’dır bu Felekde mâh-ı nev Bâbü’s-Selâm’ın sîneçâkidirBunun kandîlî Cevzâ matla-ı nûr u ziyâdır bu Habîb-i Kibriyâ’nın hâbgâhıdır fazîletdeTefevvuk kerde-i Arş-ı Cenâb-ı Kibriyâ’dır bu Bu hâkin pertevinden oldu deycûr-ı adem zâilAmâdan içti mevcûdât çeşmin […]