Birinci cümle:

Yolsuzluk iddiaları önemlidir, elbette soruşturulacaktır ama işin bir de öbür boyutu var. Bu, hükümete yönelik bir operasyondur.

Aynı cümleyi bir de şöyle dercedelim:

Hükümete yönelik operasyon iddiaları önemlidir, elbette soruşturulacaktır ama işin bir de öbür boyutu var. Bu, bir yolsuzluk operasyonudur.

Hangisi neye ağırlık veriyor. Ama ile başlayıp önceki iddiayı önemsizlşetirmek ne kadar doğrudur. İddia karşısındaki tavır adalet telakkisini ortaya koyar.

İnşallah her iki iddianın aslı da ortaya çıkar ve varsa masumlar iftiradan temizlenir, tuzak kuran şerliler de hakettikleri cezayı bulur.

Bunun olabilmesinin en temel şartı adaletin olmasıdır ve adalete güvenilmesidir.

Recommended Posts

Ravza-i Mutahhara. Hz. Muhammedin Kabri
Alıntı ŞİİR

Mevlid-i Nebi Kutlu Olsun

Sakın terk-i edebden kûy-ı mahbûb-ı Hudâ’dır buNazargâh-ı İlâhî’dir Makâm-ı Mustafâ’dır bu Felekde mâh-ı nev Bâbü’s-Selâm’ın sîneçâkidirBunun kandîlî Cevzâ matla-ı nûr u ziyâdır bu Habîb-i Kibriyâ’nın hâbgâhıdır fazîletdeTefevvuk kerde-i Arş-ı Cenâb-ı Kibriyâ’dır bu Bu hâkin pertevinden oldu deycûr-ı adem zâilAmâdan içti mevcûdât çeşmin […]