Ders : İslam Ahlakı

 

Sınıf : 4. Sınıf

 

 Konu : Kimse hakkında kötü düşünmem

 

 Kazanımlar
  • Hüsn-ü zan etmenin nasıl olduğunu bilir
  • Su-i zan yerine husn-ü zan eder.
  • Zanla hareket etmenin kötülüğünü bilir
  • Kötü zannın (su-i zan) insanların arasını bozduğunu fark eder
 Toplam Süre : 2 ders saati

 

Araçlar : Storytelling, İnteraktif video (edpuzzle)

 

Birinci Ders Saati Planı

1. Derse Giriş
: Derse ilginç bir obje ile (ilk göründüğünde yanlış anlaşılabilecek bir nesne) girilir ve öğrencilerin dikkatini çeken bu obje üzerine hikaye inşa edilir.

Örnek: Öğretmen içi boşaltılmış bir çikolata ambalajı ile sınıfa girer. (Doluymuş gibi görünmesi için içine başka bir şey konulabilir) Bunu öğrencilere göstererek “sizce ben bununla ne yapacağım?” diye sorar. Muhtemelen öğrencilerin zannettikleri şeyler farklı olacaktır. Öğretmen ise bu çikolatanın içerdiği malzemeleri inceleyip sağlıklı olup olmadığını tartışmak üzere bu çikolata ambalajını getirdiğini ve için boş olduğunu gösterir.

2. Hedefler : Bu derste “zan” kelimesinin anlamını, iyi zan ve kötü zannı öğrenecek, İslam Ahlakında kötü zan (su-i zan) ve iyi zan (hüsn-ü zan) kavramlarının nasıl kullanıldığına dair bilgiler edinecekler.

 

3. Ön Öğrenme
: Anlamak ve değer vermek ünitesinde daha önce öğrenilenler başlıklar halinde hatırlanır.

Karşımızdakini düşünmenin neden önemli olduğu yeniden vurgulanır.

4. Sunum
: Su-i zan konusunda hazırlanan dersle ilgili hikaye sunulur. (Storytelling)

 

5. Rehberlik
: Hikayede anlatılan davranışlardan  hangilerinin iyi davranış, hangilerinin kötü davranış olduğunu bulmaları için öğrencilere rehberlik edilir.

Bir davranışın iyi olduğunu nereden anlarız?

İyi herkese göre iyi midir? Kötü herkese göre kötü müdür?

6. Davranış
: Her öğrencinin kendi başından geçmiş veya bir yakınının yaşadığı bir yanlış anlama vakasını yazmaları istenir. “İyi zan” prensibini dikkate alsaydı bu olayda farklı olarak ne olabileceğini tartışmaları istenir.

 

7. Geribildirim
: Öğrencilerin kendi başlarından geçen olaylarla ilgili anlattıklarındıan hangisinin iyi zan, hangisinin kötü zan olduğu tek tek değerlendirilip söylenir.

 

8. Değerlendirme
: Ders sonunda konuyu anlamaya yönelik hazırlanan 3 soruluk mini testi cevaplamaları istenir.

 

9. Kalıcılık Kazandırma
: Günlük hayatımızda hangi konularda zannımızla hareket ettiğimiz ve bu konulardaki doğru yaklaşım anlatılır.

Öğretmen (mümkünse veliler de bilgilendirilerek) bu konuyla ilgili öğrencilerin ileride karşılaşacakları durumlarda nasıl davrandıkları gözlenir ve iyi zann etmeleri için hatırlatmalarda bulunulur.

İkinci Ders Saati Planı

1. Derse Giriş
: Öğretmen sınıfa keyifle gülerek girer. Sonra öğrencilere “bilin bakalım ben niye gülüyorum. Ama iyi zann ile düşünün.” Sonuçta da “Sadece sizi görünce mutlu olduğum için güldüm” der.

 

2. Hedefler : Bu derste öğrenciler, zanla hareket etmenin kötülüğünü ve kötü zannın (su-i zan) insanların arasını bozduğunu fark eder.

 

3. Ön Öğrenme
: Önceki dersin kısaca tekrarı yapılır.

 

4. Sunum
: SUİ ZAN ÖNYARGILI OLMAK başlıklı edpuzzle interaktif videosu izletilerek aradaki sorulara cevap verilmesi sağlanır.

 

5. Rehberlik
: Videodaki hayvanların hangi aşamada neyi zannettiklerini bulmaları için öğrencilere rehberlik edilir.

Hangi bilgi kesindir? Hangi bilgi zanna dayanmaktadır? Arı kesin emin olmak için ne yapabilir?

6. Davranış
: Her öğrencinin kendi başından geçmiş veya çevresinde şahit olduğu yanlış anlaşılmaya dair bir olay bulup anlatması istenir.

 

7. Geribildirim
: Öğrencinin anlattığı olayda nelerin zann olduğu ve iyi zan için nasıl düşünülmesi gerektiğine dair geriblidirim verilir.

 

8. Değerlendirme
: Dersi anlamaya yönelik 3 soruluk konu sonu testi yapılır.

 

9. Kalıcılık Kazandırma
: Günlük hayatımızda hangi konularda zannımızla hareket ettiğimiz ve bu konulardaki doğru yaklaşım anlatılır.

Öğretmen (mümkünse veliler de bilgilendirilerek) bu konuyla ilgili öğrencilerin ileride karşılaşacakları durumlarda nasıl davrandıkları gözlenir ve iyi zann etmeleri için hatırlatmalarda bulunulur.

Leave A Comment

Recommended Posts

Ravza-i Mutahhara. Hz. Muhammedin Kabri
Alıntı ŞİİR

Mevlid-i Nebi Kutlu Olsun

Sakın terk-i edebden kûy-ı mahbûb-ı Hudâ’dır buNazargâh-ı İlâhî’dir Makâm-ı Mustafâ’dır bu Felekde mâh-ı nev Bâbü’s-Selâm’ın sîneçâkidirBunun kandîlî Cevzâ matla-ı nûr u ziyâdır bu Habîb-i Kibriyâ’nın hâbgâhıdır fazîletdeTefevvuk kerde-i Arş-ı Cenâb-ı Kibriyâ’dır bu Bu hâkin pertevinden oldu deycûr-ı adem zâilAmâdan içti mevcûdât çeşmin […]