Gündem terör olunca ben de kendi zaviyemden, uzman olduğum alandan bakmak istedim. E
ğitim atalarımız tarafından daha çok “terbiye” kavramı ile ifade edilirdi. Öğretime de “talim” denirdi. Hala ülkemizde eğitim materyalleri ve programlarını düzenleyen kurumun adı “Talim ve Terbiye Kurulu”dur.
Ben eğitim diye yazayım siz eğitim yazan yerlere terbiye koyarak bir daha okuyun. Eğitimli kişi başkasına zarar vermez. Eğitimli kişi terörist olamaz. Eğitimli kişi yasalara uygun hareket eder. Eğitimli kişi kendine ve topluma faydalı işler üretir.
Ama teröristlerde kendi kamplarında, kendi okullarında ve kendi enstitülerinde eğitim görüyorlar. Hatta oraya geçmeden önce bizimle birlikte liselerde, fakültelerde eğitim görüyorlar. Sonra bu eğitimlerinin üzerine gidip terör kamplarında da eğitim görüyorlar. Burada bir handikapla karşı karşıyayız. Eğitim ve öğretim, eski adıyla talim ve terbiye kendi başına teröre engel değil.
Hatta terör veya suçlar da eğitim ve öğretim metotlarını ve formatını zaman zaman kullanıyorlar. Bu durumda önemli olan şey eğitimin içeriğidir. Eğitim ve öğretim birbirinden ayrılamaz. Kimya dersinde patlayıcı maddeleri öğretebilirsiniz.
Aynı zamanda eğitimle bu patlayıcıların topluma, çevreye zarar vermeyecek şekilde fayda üretiminde kullanılmasını kavratmalısınız. Üniversitede sosyal bilimlerde birçok şey öğretiliyor. Aynı zamanda bu öğretilenlerin yine kanunlar çerçevesinde ve toplumu ve insanlığı düşünerek kullanılmasını eğitimle sağlayabilirsiniz.
Terör eğitimle azaltılabilir ama kişiler ve ülkeler arasında çıkar çatışmaları olduğu sürece eğitim de tam çare değildir. Ancak adi suçları önlemede eğitimin çok daha etkili olduğu söylenebilir.
Anlayacağınız okullarda ne öğrettiğimiz ve çocuklarımızı hangi programa göre eğittiğimiz çok önemli. Eğitimin ders kitabı, eğitim programı, programı sunan öğretmenler burada büyük önem arzetmektedir.
Milli Eğitim Bakanlığı geleceğin şekillendiği bir merci olup buradaki idarecilerin ve burada görev yapan kimselerin nitelikleri büyük önem arzetmektedir.

Recommended Posts

Ravza-i Mutahhara. Hz. Muhammedin Kabri
Alıntı ŞİİR

Mevlid-i Nebi Kutlu Olsun

Sakın terk-i edebden kûy-ı mahbûb-ı Hudâ’dır buNazargâh-ı İlâhî’dir Makâm-ı Mustafâ’dır bu Felekde mâh-ı nev Bâbü’s-Selâm’ın sîneçâkidirBunun kandîlî Cevzâ matla-ı nûr u ziyâdır bu Habîb-i Kibriyâ’nın hâbgâhıdır fazîletdeTefevvuk kerde-i Arş-ı Cenâb-ı Kibriyâ’dır bu Bu hâkin pertevinden oldu deycûr-ı adem zâilAmâdan içti mevcûdât çeşmin […]