Herşeyler Paylaşıldı

Herşeyler paylaşıldı  bir hüzün kaldı bana
Bir de kurşun gibidir  o sözün kaldı bana.
Osman Sarı