İnsanoğlunu diğer varlıklardan ayıran en önemli özelliği öğrenmesidir desek abartmış olmayız. Akıl ve zeka ile birlikte daha kompleks bir düzenek olan öğrenme sayesinde kimi zaman daha önce hiç yapılamamış olan bir şeyi bile yapabiliyor insan.

Yani insanın öğrenmesi diğer bazı canlılarda görülen basit taklit değildir.

Öğrenmede tekrarın büyük bir önemi var. Özellikle öğrencilere tekrar etmeyi çokça öneriyoruz.

Tekrarın öğrenmede etkin bir şekilde kullanılması için hem öğretmenler hem de öğrenciler tarafından bilinçli bir şekilde yapılması gerekir.

Önce öğretmenlere düşen görevi hatırlatalım. 40 dakikalık bir dersin son 5 dakikasını “bu derste neler öğrendik?” diye başlayıp kısa bir özet yaparsanız zihinlerde henüz çok taze olan bilgileri tekrar etmiş olursunuz. Bunu alışkanlık edinen öğretmenler hem öğrenciler tarafından sevilir hem de anlattıkları daha çok akılda kalır ve etkin bir öğretim süreci sağlamış olurlar.

Öğrenciler bu şekilde dinledikleri dersi aynı gün akşam tekrar ederlerse bilgiler pekişir ve unutma süreci yavaşlar.

Çünkü aslında öğrendiğimiz her şeyi belli bir hızda unutmaya başlarız. Bu unutma sürecinin hızı öğrendiğimiz şeye olan ilgimiz, konunun ilginçliği ve özgünlüğü, kullanılan görsel öğeler, işitsel öğeler, anlatım şekli gibi bir çok etkene bağlı olarak hızlı yada yavaş olur.

Günlük hayattan örnek verirsek markette alışveriş yaparken kasiyerin davranışlarını ve bizimle konuştuklarını da zihnimiz kaydeder. Ancak bunlar ne kadar çok sıradan şeylerse onları o kadar çabuk unuturuz. Aslında bunlar zihnimizin farklı tabakalarında saklanır. Gerektiğinde ve ilişki kurulduğunda yeniden hatırlayabiliriz.

Okulda ve derste dinlediklerimiz de bu şekildedir. Bilgilerin bir kısmı bilinç düzeyinde bir kısmı bilinçaltı tarafından kaydedilir. Dersini anlatmak için iyi hazırlanmış bir öğretmen hem bilinç düzeyini hem bilinçaltını kullandığı için daha etkin bir öğretim süreci sağlar. Bunu daha sonra ayrıntıları ile anlatırız. Şimdi tekrar konusuna gelelim.

Tekrar etmekle bu unutma hızını yavaşlatırız.

Dersler için ilk tekrar aynı gün mutlaka yapılmalıdır. İkinci tekrar için bir hafta veya en geç 10 gün süre olduğu unutulmamalıdır. Bir hafta sonra ikinci tekrarını yaptığımız bir konuyu eğer iyi dinlediyse ve etkin bir şekilde okursa hiçbir öğrenci unutmaz.

Eskilerden yarı Arapça yarı Tükçe espriyle karışık söylenen bir söz vardı: “Ettekraru ahsenun velev kane yüzseksenun” (Tekrar güzeldir, yüz seksen kez bile olsa)

Özellikle kariyer sınavlarına hazırlananlardan derece yapan kimselerin çokça tekrar yaptıklarını biliyorum. Sınavın kapsamına giren konuların tamamını 7 kez 8 kez okuyanları, binlerce sayfayı defalarca tekrar edenleri gördüm.

Aynı kitabı her seferinde farklı kalemlerle çize çize bir renk cümbüşü oluşturan bu kimselerin yarışma sınavlarında ilk 5’e ilk 10’a girdiklerini kendim şahit oldum.

Tekrar etmek, öğrenmede çok etkilidir. Ancak burada aynı kitaplardan tekrar okumak sıkıcı gelebilir. Birçok konuda farklı kitaplar mevcut olduğu için aynı konuyu farklı kaynaklardan da okumak yine etkili bir yöntemdir. Ayrıca bir kitapta kıska geçilen bazı bölümler diğerinde daha geniş ele alınmış olabilir. Veya konu farklı bakış açıları ile anlatılmış olabiliyor.

Sınava hazırlanan herkese bol tekrarlar diliyorum.

Recommended Posts

Ravza-i Mutahhara. Hz. Muhammedin Kabri
Alıntı ŞİİR

Mevlid-i Nebi Kutlu Olsun

Sakın terk-i edebden kûy-ı mahbûb-ı Hudâ’dır buNazargâh-ı İlâhî’dir Makâm-ı Mustafâ’dır bu Felekde mâh-ı nev Bâbü’s-Selâm’ın sîneçâkidirBunun kandîlî Cevzâ matla-ı nûr u ziyâdır bu Habîb-i Kibriyâ’nın hâbgâhıdır fazîletdeTefevvuk kerde-i Arş-ı Cenâb-ı Kibriyâ’dır bu Bu hâkin pertevinden oldu deycûr-ı adem zâilAmâdan içti mevcûdât çeşmin […]