İlköğretim okullarının birinci sınıfları bugün eğitim ve öğretime başlıyor.

Bu konuda daha önce yazmış olduğum “Okula başlayan çocuk için anne-babalara tavsiyeler“i tekrar hatırlatmak istiyorum.

Bu yıl diğer yıllardan farklı bir uygulama yapılıyor. Sadece ilköğretim birinci sınıflar eğitim öğretime diğer öğrencilerden bir hafta erken başlıyorlar. Bu şekilde uyum ve oryantasyon daha kolay sağlanacak.

 

Bu uygulamanın niyet ve amacı gerçekten güzel. Önceki yazımda da belirttiğim gibi çocukların okula uyumu ve dönem başında yapılacak oryantasyon çalışmaları önemlidir. Uygulamada öğretmenler, diğer yönetici personel ve rehberlik uzmanları bilinçli davranmalıdırlar. Yoksa yeni hiçbir şey yapmadan sadece bir hafta önceden derse başlamak kendi başına birşey ifade etmeyecektir.

* * *

Eğitim, bir toplumun fertlerinin şekillendiği önemli aşamalardan biri ise ilköğretim ayrıca önemli bir aşamadır. Yeni müfredat programı ile ilköğretimin kişilik gelişimi üzerindeki etkileri ön plana çıkartılmıştır. Öğretmek değil eğitmek esas alınmıştır. Bu eğitim sistemi için de iyi bir gelişmedir.

Recommended Posts

Ravza-i Mutahhara. Hz. Muhammedin Kabri
Alıntı ŞİİR

Mevlid-i Nebi Kutlu Olsun

Sakın terk-i edebden kûy-ı mahbûb-ı Hudâ’dır buNazargâh-ı İlâhî’dir Makâm-ı Mustafâ’dır bu Felekde mâh-ı nev Bâbü’s-Selâm’ın sîneçâkidirBunun kandîlî Cevzâ matla-ı nûr u ziyâdır bu Habîb-i Kibriyâ’nın hâbgâhıdır fazîletdeTefevvuk kerde-i Arş-ı Cenâb-ı Kibriyâ’dır bu Bu hâkin pertevinden oldu deycûr-ı adem zâilAmâdan içti mevcûdât çeşmin […]