Smart classroom

Eğitim teknolojileri kavramı son zamanlarda çokça gündeme geliyor. FATİH projesi devam ediyor mu? Öğrencilere tablet verilecek mi? Bu ve benzeri sorular da sıkça akla geliyor. Soruları böyle arka arkaya sıraladığımızda kamuoyunun eğitim teknolojisinden doğru şeyi anlayıp anlamadığını da sormamız gerekiyor.

TEKNOLOJİ NEDİR?

Önce teknolojiyi tanımlayalım. İnsan eliyle yapılan ve bir işi kolaylaştırmak veya hızlandırmak yada bir sorunu çözmeye yarayan her şeye teknoloji diyoruz.

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ NEDİR?

Yukarıdaki tanıma göre eğitim teknolojisi oldukça geniş bir konudur. Kara tahta, kurşun kalem, sırt çantası, sınıflardaki sıra ve masalar, barkovizyon, slayt makinesi, video kasetçalar, kitap, defter, hesap makinesi, deney setleri, duvar haritaları, bilgisayarlar, fotokopi makineleri, optik formlar…. say say bitmez.

Eğer güncel teknolojileri dile getireceksek eğitsel web uygulamaları, test uygulamaları, dijital kitaplar, e-kitaplar, akıllı tahtalar, tarayıcılar, yüz tanıma sistemleri, sanal gerçeklik gözlükleri…. Bunlar da say say bitmez.

TEKNOLOJİ EĞİTİME NE KATIYOR?

Eğitim teknolojilerinin iki temel faydası birçok bilimsel çalışma ile ortaya konmuştur.

Birincisi; teknolojinin motivasyonu arttırdığına dair verilerdir. Yeni ve değişik olan her şey gibi teknoloji de belli bir süre hevesi arttırır, dikkati yoğunlaştırır. Bu da eğitimin etkili olması üzerinde fayda sağlar.

İkincisi; multimedyanın etkin eğitim üzerinde olumlu sonuçlar doğurmasıdır. Multimedya (çoklu ortam) göze ve kulağa hitap eden eğitim ortamının oluşturulmasıdır. Yazılı bir kağıttan okumak yerine görüntü ve ses içeren videoyu izlemek daha etkili öğrenmeyi sağlar.

Bir öğretmenin sadece oturup bir konuyu anlatmak yerine anlatacağı konuyu çizerek anlatması, görseller göstererek anlatması, grafiklerle anlatması daha etkili öğretim sağlar.

GELECEĞİN EĞİTİMİ

Eğitimin geleceği veya geleceğin eğitimi ile ilgili birçok öngörüde bulunulmuştur. Bunların başında eğitim araçları yer almaktadır. Ayrıca öğretim yöntem ve teknikleri konusunda da birçok araştırma yürütülmektedir. Yöntem ve tekniklerin de “eğitim teknolojisi” kavramı içinde değerlendirilmesi mümkündür.

TÜRKİYEDE DURUM

Türkiye’de “eğitim teknolojisi” çoğu zaman dar anlamı ile algılanmaktadır. Özellikle son yıllarda eğitim teknolojisi denildiğinde akıllı tahta ve tablet akla gelmektedir. Nitekim FATİH projesinin temel bileşenlerinin başında bu ikisi vardır. Uygulamada gerek akıllı tahtanın gerekse tabletlerin etkin kullanılmadığı herkesin malumudur. Bu sebeple olsa gerek tablet dağıtımı sessiz sedasız durdurulmuştur. Dağıtılan tabletlerinde büyük çoğunluğu kullanılmamaktadır.

Oysa eğitim teknolojisini daha geniş anlamda ele alıp sınıf içi araç ve gereçler, ders materyalleri, öğretmenlerin kullanabileceği çeşitli uygulamalar, 3 boyutlu görsel araçlar, video araçları… şeklinde kullanılabilecek teknolojiler konusunda öğretmenler bilinçlendirilse ve bunların kullanımı yaygınlaşsa eminim eğitimde fark ortaya çıkacaktır.

Özellikle öğretmenlerin niteliklerinin artırılması yani öğretmen eğitimi konusunda çok fazla şey yapıldığı söylenemez.

Leave A Comment

Recommended Posts

Ravza-i Mutahhara. Hz. Muhammedin Kabri
Alıntı ŞİİR

Mevlid-i Nebi Kutlu Olsun

Sakın terk-i edebden kûy-ı mahbûb-ı Hudâ’dır buNazargâh-ı İlâhî’dir Makâm-ı Mustafâ’dır bu Felekde mâh-ı nev Bâbü’s-Selâm’ın sîneçâkidirBunun kandîlî Cevzâ matla-ı nûr u ziyâdır bu Habîb-i Kibriyâ’nın hâbgâhıdır fazîletdeTefevvuk kerde-i Arş-ı Cenâb-ı Kibriyâ’dır bu Bu hâkin pertevinden oldu deycûr-ı adem zâilAmâdan içti mevcûdât çeşmin […]