Yönetim profesyonelleri diyorlar ki;

Doğru İnsanlar biraraya gelip,

Doğru Takım‘ı oluşturduklarında ve

Doğru Süreçler‘i kullanarak

Doğru Kültür‘ü oluşturduklarında ve

Doğru Bilgi‘yi kullanarak

Doğru Yönlendirme‘ler yaptıklarında, bütün bunları

Doğru Denetleme ile kontrol ettiklerinde

Sonuc‘a ulaşırlar.

Recommended Posts

Ravza-i Mutahhara. Hz. Muhammedin Kabri
Alıntı ŞİİR

Mevlid-i Nebi Kutlu Olsun

Sakın terk-i edebden kûy-ı mahbûb-ı Hudâ’dır buNazargâh-ı İlâhî’dir Makâm-ı Mustafâ’dır bu Felekde mâh-ı nev Bâbü’s-Selâm’ın sîneçâkidirBunun kandîlî Cevzâ matla-ı nûr u ziyâdır bu Habîb-i Kibriyâ’nın hâbgâhıdır fazîletdeTefevvuk kerde-i Arş-ı Cenâb-ı Kibriyâ’dır bu Bu hâkin pertevinden oldu deycûr-ı adem zâilAmâdan içti mevcûdât çeşmin […]