ZN Z: Bencil insan kendi kuyusunu kazan insand覺r.

ZET: 襤nsan sosyal bir varl覺kt覺r. Bencillik insan覺n ciddi zaaflar覺ndan birisidir. Bakalar覺 ile birlikte yaamaya muhta癟 olduumuz halde bencillik ile insanlar覺 kendimizden soutup uzaklat覺r覺r覺z. Bencil insanlar eer ellerinde bakalar覺n覺n ihtiya癟 duyaca覺 bir koz yoksa yaln覺zl覺a mahk羶mdurlar. Kuyruunu 覺s覺ran y覺lan simgesindeki gibi bireyselliin ve yaln覺zl覺覺n artt覺覺 toplumlarda bencillik de artar. Bencillik artt覺k癟a insanlar yaln覺zla覺r.

***

Modern 癟ada bir ahlak krizi ile kar覺 kar覺ya olduumuzu ortaya koymutuk. Bu ahlak krizini anlayabilmek i癟in olumsuz 繹rnekleri incelemeye, analiz etmeye ve krizin 癟繹z羹m羹n羹 ortaya koymaya 癟al覺al覺m. Elbette ahlak anlay覺覺n覺 tam anlayabilmek i癟in de olumlu ahlaki 繹zelliklerle birlikte olumsuz ahlaki 繹zellikleri de bilmek gerekmektedir.

Ahlak krizinin belirtilerinden birisi bencilliktir. a覺m覺z bencilliin tavan yapt覺覺 ve as覺l k繹t羹s羹 bencilliin k繹t羹lenmedii bir 癟ad覺r. Elbette insanolu 繹nce kendini d羹羹nme, 繹nce kendi 癟覺kar覺n覺 g繹zetmeye programl覺d覺r. Kendi sahip olduklar覺n覺 koruyup kollamak bencillik olarak anla覺lmaz. Kendi 癟覺kar覺n覺 g繹zetmek de hemen bencillik olarak yaftalanmaz. Bir tan覺m yapmak gerekirse kii kendi 癟覺kar覺na olan覺 繹nemsiyor ve sahip 癟覺k覺yor ama bakalar覺n覺n hak ve 癟覺karlar覺n覺 hi癟 umursam覺yorsa bu bencilliktir. ou zaman benciller kendi hak ve 癟覺karlar覺na fazlas覺yla sahip 癟覺karken bakalar覺n覺n hak ve 癟覺karlar覺na zarar verirler.

Bir payla覺m durumu varsa adilce payla覺m覺 beklemeden pay覺m var diye s繹z konusu mal覺 kucaklay覺p gitmeye 癟al覺an kii bencilliin yan覺 s覺ra gasp su癟u da iler.

S覺ra bekleyerek yap覺lan herhangi bir ite kendi durumunu bahane g繹stererek bakalar覺n覺n 繹n羹ne ge癟en kii bencilliin yan覺 s覺ra hak ihlali de yapm覺t覺r.

Ac覺kt覺覺 i癟in kaseyi, kep癟eyi beklemeden 癟orba kazan覺na dalan kii sadece a癟l覺覺n覺 gidermez; ayn覺 zamanda b羹t羹n kazan覺 murdar ederek bakalar覺n覺 a癟 b覺rakm覺 olur. Bencillik b繹yle bir eydir.

Ortak kullan覺m ve payla覺m alanlar覺n覺n giderek darald覺覺 ve yok olduu modern hayat herkesi kendine ait olana hapsetmi ve her eyi para ile elde etme 羹zerine ina edildii i癟in insanlar覺 hem yaln覺zlat覺rmakta hem de bencil hale getirmektedir.

Baar覺ya endeksli mutluluk form羹lleri de insanlar覺 bencilletiriyor. al覺arak, didinerek bir baar覺 elde eden kii kendisi kadar 癟al覺mayan kimselerin asl覺nda yokluu ve yoksulluu hak ettiini d羹羹nmeye balar. al覺覺p kazansa onlar da sahip olur. yleyse ben neden onlar覺 d羹羹neyim ki.. der. Bu yarg覺 kendi i癟inde doru gibi g繹r羹nse de ayn覺 tav覺r kendisine y繹neltildiinde bu yarg覺lay覺c覺 tavr覺n i癟inde bir merhamet eksikliinin olduunu fark edebilir.

Bencillik 癟ou zaman insanlarda bu kadar net g繹zlenmeyen ekillerde ortaya 癟覺kar. Bencil insanlar kalp k覺rmaktan 癟ekinmezler. Daha dorusu buna hi癟 dikkat etmedikleri i癟in s覺k s覺k patavats覺zl覺klar yapar k覺r覺c覺 ve incitici s繹zler sarf ederler. 羹nk羹 s繹zlerinin kim taraf覺ndan nas覺l anla覺laca覺n覺, muhatab覺n bundan k覺r覺l覺p k覺r覺lmad覺覺n覺 d羹羹nmeden konuabilirler. Patavats覺zl覺k ve k覺r覺c覺 s繹zler, laf sokmalar bencilliin ortaya 癟覺kartt覺覺 繹zelliklerdir. Oysa muhataplar覺 da d羹羹nmek, hesaba katmak kiiyi nezaket sahibi yapar.

Gelir adaletsizliinin s繹z konusu olduu her yerde altta mutlaka bencillik vard覺r. Kanunlara riayet ederek, s繹z羹m ona oyunu kurallar覺na g繹re oynay覺p mal biriktirenler miktar覺 ne olursa olsun sahip olduklar覺 羹zerinde s覺n覺rs覺z tasarruf sahibi olduklar覺n覺 d羹羹n羹rler.

Bencilliin en 癟ok ortaya 癟覺kt覺覺 baz覺 durumlar vard覺r. Bir beklenti veya ihtiyac覺n覺n kar覺lanmad覺覺 durumda kiinin tepkisi bencillik olabilir. Beklenti veya ihtiyac覺n kar覺lanmamas覺n覺n sebeplerini d羹羹nerek durumu kabullenmek bizi bencillikten uzaklat覺r覺r. Ancak eer durumu kabullenmeyip birilerini su癟lama davran覺覺na bavurursak bu bencillik olur.

Bencillik 癟ok 癟eitli 繹l癟羹lerde ve dozlarda ortaya 癟覺kar. Kendini d羹nyan覺n merkezi g繹ren ve herkesin etraf覺nda pervane olmas覺n覺 bekleyen 覺mar覺k insanlar bencilliin bir baka seviyesindedirler. Bu t羹r insanlar olduk癟a fazlad覺r asl覺nda. Kendi sorunlar覺 s繹z konusu olduunda herkesin en 羹st d羹zeyde dikkate almas覺n覺, seferber olmas覺n覺 beklerler. Oysa bakalar覺n覺n sorunlar覺 kar覺s覺nda vurdumduymaz tav覺rlar覺 ile 羹nl羹d羹rler. Olabilir can覺m abartmay覺n derler ama kendileri abartmakta ustad覺rlar.

Ahlak krizinin a覺lmas覺 i癟in 癟arelerden birisi de bencillik kavram覺n覺n 癟ounluun zihninde netlemesi, nelerin bencillik say覺laca覺 羹zerine bir toplumsal uzlama salanmas覺d覺r. Bunu belirli bir kii veya kurumun yapmas覺 癟繹z羹m olmaz. Toplumsal uzlama sosyolojik yollarla doal bir ekilde oluursa ahlak haline d繹n羹羹r.

Leave A Comment

Recommended Posts

Ravza-i Mutahhara. Hz. Muhammedin Kabri
Al覺nt覺 襤襤R

Mevlid-i Nebi Kutlu Olsun

Sak覺n terk-i edebden k羶y-覺 mahb羶b-覺 Hud璽’d覺r buNazarg璽h-覺 襤l璽h簾’dir Mak璽m-覺 Mustaf璽’d覺r bu Felekde m璽h-覺 nev B璽b羹’s-Sel璽m’覺n s簾ne癟璽kidirBunun kand簾l簾 Cevz璽 matla-覺 n羶r u ziy璽d覺r bu Hab簾b-i Kibriy璽’n覺n h璽bg璽h覺d覺r faz簾letdeTefevvuk kerde-i Ar-覺 Cen璽b-覺 Kibriy璽’d覺r bu Bu h璽kin pertevinden oldu deyc羶r-覺 adem z璽ilAm璽dan i癟ti mevc羶d璽t 癟emin […]