İlerleme nedir?
“İnsanlık” denilen kavram ne anlama gelmektedir ve nasıl kullanılmaktadır bir bakalım. İyilik duygularının, merhametin ve karşılıksız yardımın yapılmadığı durumlarda “insanlık öldü mü?” diye sorarız. Demek ki insanlık bu duyguların dipdiri olmasıdır.
Başkalarının hak ve hukukuna saygı duymaktır insanlık.
Çıkar ve menfaat gözetmeden birine iyilik yapmaktır insanlık.
“İnsan konuşa konuşa, hayvan koklaşa koklaşa anlaşır” deriz. Demek ki konuşarak anlaşamayan ve sorunlarını çözemeyenler insanlıktan uzaklaşmışlardır.
Bugünlerde İsrail’in Filistine yönelik katliamı gündemde. Ancak mesele sadece İsrail ile sınırlı değil bence. Dünya üzerinde şu anda geçerli olan anlayış ve felsefe insanlık duyguları üzerine değil. Medya hafızası ile düşündüğümüz için bazı şeyleri çok çabuk unutuyoruz.
Bugün İsrailin yaptıklarına “insanlık dışı”, “vahşet” diyoruz da peki bundan birkaç yıl önce Amerika’nın Irak’ta “Ebu Gureyb”de yaptıkları ne idi. Biraz daha geriye gidin Bosna’da sırpların yaptıkları ne idi. Zorlayın hafızalarınızı bakalım Rusya Afganistanda neler yaptı. Veya Amerika Vüetnamda neler yaptı. Bütün bunların maksatları neydi. Çin Doğu Türkistan’da ne gibi uygualamalarda bulundu.
Hadi Ermeni ve Kürtlerle ilgili yaşananları tartışmalı olduğu için yorumsuz geçelim. Çeçenistan’da, Gürcistan’da yaşananlar hangi medeniyetin ürünü?
Yukarıda saydığmız ülkeler ‘medeni’ dediğimiz ülkeler. Afrika’daki, Somali’deki, Sudandaki, Güney Afrika’daki katliamları saymıyorum bile. Medenileşmiş dediğimiz insanlar insanları topluca, çoluk çocuk demeden katletmek için yarışıyorlar. Peki neden?
Medeniyet bu mudur? Medenileşiyor muyuz, yoksa her geçen gün vahşileşiyor muyuz?
Taş devrinden daha mı iyi şimdiki zaman?
Medeniyet teknolojik ilerleme, ekonomk güç elde etmek olarak anlaşıldığı sürece her zaman birileri gücü elde etmek için ezmek, sindirme, öldürmek gibi yollara başvuracaklardır.
Medeniyet bu değil.

Recommended Posts

Ravza-i Mutahhara. Hz. Muhammedin Kabri
Alıntı ŞİİR

Mevlid-i Nebi Kutlu Olsun

Sakın terk-i edebden kûy-ı mahbûb-ı Hudâ’dır buNazargâh-ı İlâhî’dir Makâm-ı Mustafâ’dır bu Felekde mâh-ı nev Bâbü’s-Selâm’ın sîneçâkidirBunun kandîlî Cevzâ matla-ı nûr u ziyâdır bu Habîb-i Kibriyâ’nın hâbgâhıdır fazîletdeTefevvuk kerde-i Arş-ı Cenâb-ı Kibriyâ’dır bu Bu hâkin pertevinden oldu deycûr-ı adem zâilAmâdan içti mevcûdât çeşmin […]